HWSW Informatikai Kerekasztal: Bölcsességek, nagy igazságok - HWSW Informatikai Kerekasztal

Ugrás a tartalomhoz

Mellékleteink: HUP | Gamekapocs

 • (4 Oldal)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Nem indíthatsz témát.
 • A téma zárva.

Bölcsességek, nagy igazságok Kicsit poénosan Értékeld a témát: -----

#31 Felhasználó inaktív   StormCaster1 

 • Tag
 • PipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 330
 • Csatlakozott: 2005. szept. 11.

Elküldve: 2005. 09. 29. 16:17

Ha az embernek nincs további lehetősége a normális szexuális életre.....akkor elkezd golfozni. ;)
Az alkohol nem oldja meg semmilyen problémádat...de az ásványvíz se...:)

capturetime(human.type(LIAR))[capturetime(dog.type(CRIPPLE))]

const NumOfDogExpoInBuda = 1;


#32 Felhasználó inaktív   schonik21 

 • Senior tag
 • PipaPipaPipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 2.060
 • Csatlakozott: 2005. ápr. 20.

Elküldve: 2005. 09. 29. 16:51

Ha a Boci csokiban tej van, mi van a Tibi csokiban?
Üdv: schonik.

#33 Felhasználó inaktív   landler 

 • Törzsvendég
 • PipaPipaPipa
 • Csoport: Kitiltott
 • Hozzászólások: 1.348
 • Csatlakozott: 2005. szept. 09.

Hozzászólás ikon  Elküldve: 2005. 09. 29. 18:45

1. Minden dologról csak egy igazság van, s aki azt megtalálja, annyit tud a dologról, amennyit egyáltalán tudni lehet róla. (Descartes)
2. Ha valaki azt hiszi, hogy birtokában van az igazságnak, akkor ki is kell mondania. Az emberi szellem becsületérõl van szó... (Anatole France)
3. A saját életnek nem megbízható tanúja senki sem. Kár is fölesketni, hogy az igazat, csakis az igazat fogja vallani. (Ancsel Éva)
4. Végül is ez a sorsa minden igazságnak. A tegnapi ember abszurdnak tartja, a holnapi banálisnak. Az igazságok nem maradandók. De maradandók azok az írók, akik rátalálnak. (Egon Friedell)
5. Minden jó kérdés kínos kérdés, de aki keresni akarja az igazságot, annak keresnie kell ezt a fajta kínt. (Ancsel Éva)
6. Az igazságosság könyörületesség nélkül - embertelenség. (Aquinói Szent Tamás)
7. Az igazságot elõször felfedezik, majd megszokják, végül megcáfolják. (Feleki László)
8. Vannak igazságok, amelyeket lehetetlen helyesen fölfognunk, ha elõbb nem jártunk bizonyos tévutakon. (Lucian Blaga)
9. Helyesen nevezik... az Igazságot az Idõ, és nem a Tekintély gyermekének. (Francis Bacon)
10. A lélek voltaképpen nem is fordulhat máshoz segítségért, mint az igazsághoz, amely a fegyvere - és pajzsához, amely a hazugság. (Paul Valéry)
11. Az igazság szeretete a legtöbb emberben nem egyéb, mint félelem az igazságtalanság elszenvedésétõl. (La Rochefoucauld)
12. Ha alacsony célokkal is megelégszel, az igazság útjáról letérsz. (Babiloni bölcsesség)
13. Nem az rendített meg engem, hogy hazudtál nekem, hanem hogy többé nem hiszek neked. (Friedrich Nietzsche)
14. Van-e olyan élet -akár a szentek élete is-, amely ne lenne nap nap után alávetve a hazugságnak? (Martin de Gard)
15. Nemcsak mások, hanem önmagunk számára is rejtélyeseknek kell lennünk. (Kierkegaard)
16. Nem az az ostoba, aki nem tud, hanem az, aki nem akar tudni. (Hrihorij Szkovoroda)
17. Általános balgaság, hogy senki sem elégedett sorsával, akármilyen jó, és senki sem elégedetlen eszével, akármilyen rossz. (Gracián)
18. A tudós gyakran kételkedik, a tudatlan ritkán, a bolond soha. (Émile Faguet)
19. A legapróbb dologban is van valami kevés ismeretlen. Találjuk meg! (Maupassant)
20. A bölcsességet nem úgy kapjuk, magunknak kell azt felfedezni, oly út után, amelyet senki se tehet meg helyettünk. (Proust)
21. Minden mély gondolkodó jobban fél attól, hogy megértik, mint attól, hogy félreértik. (Friedrich Nietzsche)
22. A világban csak kétféleképpen lehet felemelkedni: vagy a magunk igyekezetével vagy mások ostobasága által. (La Bruyére)
23. A mester humanizmusához tartozik, hogy tanítványait óvja önmagától. (Friedrich Nietzsche)
24. A józan ész a világhoz alkalmazkodik, a bölcsesség az éggel akar megegyezni. (Joubert)
25. Megbocsátani és felejteni annyi, mint becses tapasztalatokat az ablakon kidobni. (Schopenhauer)
26. Tudd meg, ki vagy, s fogadd el a világot. (Goethe)
27. A világ csak tükör, mely mindenkire saját arckifejezését vetíti vissza. (Thackeray)
28. A világ Isten bûnbeesése. (Christian F. Hebbel)
29. Ha minden ésszerû lenne a földön, akkor nem is történne semmi. (Dosztojevszkij)
30. A világegyetem végtelen, s ennélfogva nincs sem középpontja, sem kerülete. (Giordano Bruno)
31. Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ. (Démokritosz)
32. Aki azért jött a világra, hogy azt komolyan és a fontos dolgokban fölvilágosítsa, szerencséjének mondhatja, ha ép bõrrel menekül. (Schopenhauer)
33. Amikor keressük a világ lényegét, feltételezzük, hogy van neki. (Feleki László)
34. Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. (Lucian Blaga)
35. Rosszat mondanak rólam? Ó, ha úgy ismernének engem, mint én ismerem magamat! (Diderot)
36. Kidobtam a tükröt, mert a maga nemében páratlan arcomat szemtelenül megkettõzte. (Johann Nestroy)
37. Apró hibáinkat csak azért valljuk be, mert meg akarjuk gyõzni a világot arról, hogy nagy hibáink nincsenek. (La Rochefoucauld)
38. Az ember még nem elmés ember attól, hogy sok az ötlete, mint ahogy a tábornok sem jó tábornok attól, hogy sok a katonája. (Chamfort)
39. Hõsnek lenni a legrövidebb lejáratú foglalkozás a földön. (Will Rogers)
40. Meg lehetne határozni a Mennyet így is: az a hely, amit kerülnek az emberek. (Henry D. Thoreau)
41. Van ember - van probléma! Nincs ember - nincs probléma. (Sztálin)
42. A közvéleményt meg lehet mérgezni, de csak olyan méreggel, amelyik ízlik neki. (Ignotus)
43. A kisértéstõl egyféleképpen szabadulhatunk meg: ha megadjuk magunkat neki. (Oscar Wilde)
44. Ha a mozdonyokatl úgy vezetnék, ahogy az Államot, a mozdonyvezetõnek egy asszony ülne a térdén. (Alain)
45. Április 1. Ez az a nap, amelyen emlékezetünkbe idéztetik, hogy micsodák vagyunk az évnek többi 364 napján. (Mark Twain)
46. A kereszténység biztosan túlél még egy évezredet a földön - múzeumban, kitömve. (Mark Twain)
47. Van Isten, de nincsenek lelkiismereti aggályai. (Kerouac)
48. Ne mondják nekem, hogy ez nehéz probléma. Ha nem lenne nehéz, nem lenne probléma. (Ferdinand Foch)
49. Mindenki a maga baklövéseit nevezi tapasztalatnak. (Oscar Wilde)
50. A lélektan elsõ tétele: a látszat csal; utolsó tétele, hogy: a látszat nem csal. (Osvát Ernõ)
51. A tény mindig meztelen, még ha a legújabb divat szerint van is öltözve. (Stanislaw Jerzy Lec)
52. Jótettért azt várd, hogy további jótetteket várjanak tõled. (Osvát Ernõ)
53. Gazdag ember filozófiája. Csak annak adok, aki nekem rokonszenves. De nekem nem rokonszenves, akinek adni kell. (Karinthy Frigyes)
54. Legyünk, amivé lehetünk. Senki sem születik készen... (Gracián)
55. Az ember igazi gazdagsága az a jó, amit a világban véghezvitt. (Mohamed)
56. Az ember nagysága látszik meg abból, hogy szánalomraméltó voltát felismeri. Egyetlen fa sem érzi magát boldogtalannak. (Pascal)
57. Mert a teknõsbéka biztosan jár a lábán, ok ez arra, hogy szárnyát szegjék a sasnak? (Edgar Allan Poe)
58. Semmi sem fejleszti ki gyengeségeinket inkább, mint ha hatalomhoz jutunk. (Eötvös József)
59. A nagy emberek meteorok: felemésztik önmagukat, hogy fénnyel árasszák el a világot. (Napóleon)
60. Csak addig vagyunk szigorúak mások iránt, míg magunkat nem ismerjük. (Eötvös József)
61. Ha mindenki meg lenne elégedve önmagával, nem lennének hõsök a világon. (Mark Twain)
62. A legnagyobb s egyben legkisebb uralom az önuralom. (Leonardo De Vinci)
63. A nagy erényeket azok a nagy akadályok szülik, amelyeket legyõznek. (Chamfort)
64. Furcsa, hogy milyen kevés ember akad ezen a világon, aki bele tud nyugodni a kis veszteségbe. A nagy veszteség annál gyorsabban rákényszeríti a nagy belenyugvást. (Italo Svevo)
65. A titok felfedése mindig annak a hibája, aki rábízta valakire. (La Bruyére)
66. Senki sem szerezheti meg mindazt, amit csak akar, azt azonban megteheti, hogy ne kívánjon olyat, amije nincs. (Seneca)
67. Amikor az ember akár illendõségbõl, akár unottságból, akár életrendbõl lemond az élvezetekrõl, elsõ dolga, hogy másokban elítéli õket. (La Bruyére)
68. Emlékezõtehetségére mindenki panaszkodik; ítélõképességére senki. (La Rochefoucauld)
69. Az idõ, mondják, nagy tanítómester. Csak az a baj, hogy megöli a tanítványait. (Berlioz)
70. Idõnk egy részét nyíltan elrabolják, más részét ellopják tõlünk, harmadik része észrevétlenül elfolyik. (Seneca)
71. Akik nem emlékeznek a múltra, arra ítéltetnek, hogy újra átéljék azt. (Santayana)
72. A legszebb, amit átélhetünk, a dolgok titokzatossága. (Albert Einstein)
73. Keményen a lényegben, szelíden a kivitelben. (Claudio Aquaviva)
74. Senki sem próféta a hazájában. Ha ez igaz, nem azt jelenti-e, hogy: félreismert s mellõzött fiainak mûveibõl áll a nemzet kincse? (Osvát Ernõ)
75. A mûvészet a kimondhatatlan tolmácsa. (Goethe)
76. Becsüld meg a kezdõt - õ semmi, de még minden lehet. (Forbáth Imre)
77. A közvélemény olyan ítélõszék, amelyet tisztességes ember sohase ismerjen el, és sohase utasítson el egészen. (Chamfort)
78. Az embereknek szokásos hibája, hogy dühödten ítélnek el olyan dolgokat, amelyekhez a legkevésbé sem értenek. (Gluck)
79. Csak úgy hemzsegnek a magyarázatok; alkotókban annál szegényebbek vagyunk. (Montaigne)
80. Ha tõlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna: hazudni nem szabad. (Deák Ferenc)
81. Aki farkasok közé keveredik, megtanul üvölteni. (Goldoni)
82. Az egyetlen jó, ami a véletlennek nem kiszolgáltatott az, ami a világon kívül van. (Simone Weil)
83. Mennyi szépségversenyt rendeznek ebben a csúnya világban! Jóságversenyt még nem rendeztek soha. (Juhász Gyula)

#34 Felhasználó inaktív   7of9 

 • Őstag
 • PipaPipaPipaPipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 6.629
 • Csatlakozott: 2005. márc. 01.

Elküldve: 2005. 09. 29. 18:56

Az élet egy sz@r játék. Viszont kurv@ jó a grafikája.
"Egy macskát mindenre megtaníthatsz, amit ő szeretne csinálni."
"Ha nem kérdeznek, ne válaszolj."

#35 Felhasználó inaktív   Zsul 

 • golyóstroll
 • PipaPipaPipaPipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 6.522
 • Csatlakozott: 2002. szept. 12.

Elküldve: 2005. 09. 30. 08:34

Női válaszok értelmezése

Nem:  Talán...

Talán: Igen...

Igen:  Ez nagyon sok pénzedbe fog kerülni...
Karosszékből nincs rákkendroll... |

#36 Felhasználó inaktív   Lacima 

 • Törzsvendég
 • PipaPipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 991
 • Csatlakozott: 2001. jan. 01.

Elküldve: 2005. 10. 01. 11:28

Házinyúlra nem lövünk. Csak ha támad. De akkor duplán megszórjuk. :)

#37 Felhasználó inaktív   StormCaster1 

 • Tag
 • PipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 330
 • Csatlakozott: 2005. szept. 11.

Elküldve: 2005. 10. 01. 18:46

Az alkohol nem ad választ neked semmire,de legalább elfelejted a kérdést...
Az alkohol nem oldja meg semmilyen problémádat...de az ásványvíz se...:)

capturetime(human.type(LIAR))[capturetime(dog.type(CRIPPLE))]

const NumOfDogExpoInBuda = 1;


#38 Felhasználó inaktív   StormCaster1 

 • Tag
 • PipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 330
 • Csatlakozott: 2005. szept. 11.

Elküldve: 2005. 10. 01. 18:48

Valaki azért iszik,hogy jó legyen neki.Valaki azért,hogy egy kicsit jobb.
Az alkohol nem oldja meg semmilyen problémádat...de az ásványvíz se...:)

capturetime(human.type(LIAR))[capturetime(dog.type(CRIPPLE))]

const NumOfDogExpoInBuda = 1;


#39 Felhasználó inaktív   landler 

 • Törzsvendég
 • PipaPipaPipa
 • Csoport: Kitiltott
 • Hozzászólások: 1.348
 • Csatlakozott: 2005. szept. 09.

Hozzászólás ikon  Elküldve: 2005. 10. 01. 18:57

Akkor vegyék el a villanyt, amikor a szívit mûtik!
Annyi esélye van, mint vízilónak az Epsomi derbin.
Annyit ér, mint golyó ellen az integetés.
Annyi esze van, mint egy marék szárított lepkének.
Azt a jereberózsám!
A holló mondja a szemedre hogy csecsebogyó!
Anyádék is inkább mentek volna moziba...
A bõgõ álljon a hasadba és a rák pengesse!
Az Isten pofozza rád a temetõajtót!
A szél kuszálja össze a lábaidat...
Afene a román pisztolyt!
A rák talicskázza ki a beledet!
A villamos szabja rád a rövidnadrágod!
A hátad legyen elõl!
A farkadra lépek és hanyattlöklek!
Hogy az ördög cifrázza ki a pöcsödet csalánnal.
Beáll, mint Dobó Kata a Pepsi reklámban!
Beállunk, mint a klinikai halál.
Belekeveredett, mint sün a rágógumiba.
Bíró sporttárs! Hívja az öccse APUNAK!
Cseresznyemagos kutyaszarral le van szarva.
Elvitte, mint bálnaszart a monszun.
Élesztgeti, mint regényhõs a pislákoló tüzet.
E-mailezzen veled a MélerDémon!
Érzéssel, mintha lovat basznál.
Ez az egyed Taigetosz pozitív.
Gyerekkorodban is csontot kötöttek a hátadra, hogy legalább a kutya játsszon veled.
Ha olyan messze laknál, mint amilyen hülye vagy, sose érnél haza.
Ha a mókusnak ilyen feje lenne, magára gyújtaná az erdõt.
Ha nekem ilyen fejem lenne, szatyorban vinném.
Ha nekem ilyen fejem lenne, felültetném a buszra és integetnék neki.
Ha megáll az erdõben, a szájába fial a mókus...
Hátulról jön mint a partizánok.
Hát ez egy hamubasült faszság.
Hát neked kilóg a traktorslusszkulcs a zsebedbõl!
Hát téged anyád se szeret!
Hiányzott, mint léggömbárusnak a nyílzápor.
Hogy sírva adják rád az inget!
Hogy az Isten tegyen a kopaszok közé hajas babának!
Hogy a kukac álljon a talpadba! Hogy a vacogós krokodil kapja be a faszod !
Hogy temessen el a tanács!
Kell, mint kígyónak a lábszárvédõ.
Legyen száz gyûrûd, de ujjad egy se!
Lenyomta, mint Süsü a cölöpöt.
Letépem a fejed és belehányok a tüdõdbe!
Letöröm a kezed és a hátadba szúrom!
Leverlek mint paraszt a mezsgyekarót.
Meg vagyok zavarodva, mint vasorrú banya a mágneses viharban.
Mosdasd ki anyádat, megyünk!
Nem vagy te olyan gyors, mint amilyen ronda.
Ó, hogy a ló nyalja meg azt a meztelen szemedet!
Olyan hülye vagy, hogy görbíted a teret.
Olyan sötét vagy, hogy a negro világít a szádban!
Olyan lázad legyen, hogy a családodat melegen tartsa.
Öregem, te egy igen komoly érv vagy az abortusz mellett.
Pezseg, mint aranyhal a királyvízben.
Rajzoljon körül téged a Doszpot Péter!
Sínen vagyunk mint József Attila.
Szétkapta, mint Blöki a lábtörlõt.
Szétszórt, mint Indira Ghandi.
Szídd ki libából a gyepet!
Te is inkább áramot vezessél, ne autót!
Téged is inkább a Nap keltett volna ki...
Tudod mit mondott Gunar Gunnarson svéd váltókezelõ, amikor mindkét lábát levágta az expressz ? Meg a kis faszom nem kéne?
Úgy látom Te lábon hordtad ki az agyhalált!
Visszadumál, mint öregasszony a TV-nek.
Voltál már terhes macskával pofánverve?
Vágja a témát mint bálna fasza az iszapot.

#40 Felhasználó inaktív   Cpt. Balu 

 • Új vendég
 • PipaPipaPipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 2.124
 • Csatlakozott: 2003. febr. 03.

Elküldve: 2005. 10. 01. 19:13

Idézet: landler - Dátum: 2005. okt. 1., szombat - 19:57

Tudod mit mondott Gunar Gunnarson svéd váltókezelő, amikor mindkét lábát levágta az expressz ? Meg a kis faszom nem kéne?

Ez a legjobb :nevet2:
"Big shot Bobbie" Tim Duncan @ 2005 NBA Finals Game5  Kobe Makes History

#41 Felhasználó inaktív   StormCaster1 

 • Tag
 • PipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 330
 • Csatlakozott: 2005. szept. 11.

Elküldve: 2005. 10. 01. 19:27

Idézet: landler - Dátum: 2005. okt. 1., szombat - 19:57

A bõgõ álljon a hasadba és a rák pengesse!
Az Isten pofozza rád a temetõajtót!

:D  :D  :D  :D
Az alkohol nem oldja meg semmilyen problémádat...de az ásványvíz se...:)

capturetime(human.type(LIAR))[capturetime(dog.type(CRIPPLE))]

const NumOfDogExpoInBuda = 1;


#42 Felhasználó inaktív   knifemaster 

 • Tag
 • PipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 212
 • Csatlakozott: 2003. szept. 13.

Elküldve: 2005. 10. 01. 20:08

A TEAM munkában az a jó,hogy mindíg van kire mutogatni..:)
A biológiai és a szellemi életkor,nem mindíg egyenessen arányos..
Nem hülye vagyok,csak tudatlan....

#43 Felhasználó inaktív   schonik21 

 • Senior tag
 • PipaPipaPipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 2.060
 • Csatlakozott: 2005. ápr. 20.

Elküldve: 2005. 10. 03. 17:55

 Szamarat hajts, ha ökörre nem telik. – Kisviczay.
 A császár koronája a szelídségtől válik ragyogóvá. – Comenius.
 Az igazság szava nem hatol át a hazugsággal átitatott butaságon. – Petrarca.
 Kopasznak és nagyhajúnak egyaránt kellemetlen, ha tépik a haját. – Kisviczay.
 A kutya bűnéért a disznó lakol. – Erasmus.
 Az öregség nem a hajszálak fehérségétől függ, hanem a lélek erényeitől. – Maximus.
 A szeretetnek nincs szüksége serkentőre, elégedett önmagával, önmaga sarkantyúja és jutalma. – Petrarca.
 A tisztáknak minden tiszta. – Tóth.
 Ha megszűnik az ok, megszűnik az okozat is. – Dig. Vetus
 Nem láthatja az igazságot az akit megvakítanak az ajándékok. – Broederus.
 A lélek legbiztosabb pusztulás a hazugság. – Muretus
 Rohanva jő a gyors halál. – Schneider.
 Gyorsabban, magasabbra, erősebben. – Obruckij (Citius, altius, fortius – az Olimpiai érmeken).
 Az emberek hamarabb fognak a szájukba lángot tartani mint titkot megőrizni. – Kisviczay.
 A természet szerint gondolkozunk, a szabályok szerint beszélünk, de szokásainknak megfelelően cselekszünk. – Bacon.
Üdv: schonik.

#44 Felhasználó inaktív   gazdi 

 • kirchkálmán
 • PipaPipaPipaPipaPipa
 • Blog megtekintése
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 10.471
 • Csatlakozott: 2004. jún. 04.

Elküldve: 2005. 10. 03. 18:42

Idézet: knifemaster - Dátum: 2005. okt. 1., szombat - 21:08

A biológiai és a szellemi életkor,nem mindíg egyenessen arányos..

Az olvasottság-helyesírás párosról viszont ezt az esetek túlnyomó részében el lehet mondani... ;)
no offense
Hallgatok, hogy ne rongáljam tovább a tudásom halvány látszatát. (*)

#45 Felhasználó inaktív   StormCaster1 

 • Tag
 • PipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 330
 • Csatlakozott: 2005. szept. 11.

Elküldve: 2005. 10. 03. 21:52

Ha nem viszel esernyőt,esni fog.Ha viszel,akkor szélvihar is lesz...
Az alkohol nem oldja meg semmilyen problémádat...de az ásványvíz se...:)

capturetime(human.type(LIAR))[capturetime(dog.type(CRIPPLE))]

const NumOfDogExpoInBuda = 1;


#46 Felhasználó inaktív   landler 

 • Törzsvendég
 • PipaPipaPipa
 • Csoport: Kitiltott
 • Hozzászólások: 1.348
 • Csatlakozott: 2005. szept. 09.

Hozzászólás ikon  Elküldve: 2005. 10. 05. 15:13

Nagymamám 60 éves korában elkezdett napi rendszerességgel sétálni, minden nap 5 kilométert. Most 82 éves és fogalmunk sincs, hogy hol lehet.

És az időjárás előrejelzés ma estére: sötét lesz.

Ugyanakkora hatalmam van, mint a Pápának. Csak bennem még nem hisznek annyian.

Nagybátyám abbahagyta a dohányzást, leszokott az alkoholról, a nőkről, a nehéz, fűszeres ételekről és az éjszakázásról. Egészséges volt egészen az öngyilkosságáig.

Ha az élet igazságos lenne, Elvis élne és az imitátorok lennének halottak.

Fura, hogy ha egy könyvtárban kezdesz el sikoltozni, mindenki rosszallóan néz rád, de ha egy repülőgépen, egyből csatlakozik mindenki.

Múltkor felhívott egy csajszi, hogy menjek át, nincs otthon senki. Átmentem. Senki nem volt otthon.

Évek óta nem beszélek a feleségemmel. Nem akarom félbeszakítani.

Külön szobában alszunk, külön eszünk, külön megyünk nyaralni. Megteszünk mindent, hogy egyben tartsuk a házasságunk.

Gyermekünk első tizenkét hónapját azzal töltjük, hogy megtanítjuk járni és beszélni. A következő tizenkét évet meg azzal, hogy pofa be és maradjon a seggén.

Nincsenek előítéleteim. Mindenkit útálok.

Borral szoktam főzni. Néha az ételbe is teszek.

Nem hittem a Mikulásban, mert tudtam, egyetlen fehér csávó sem merészkedne a telepre sötétedés után.

A bank az a hely, ahol akkor kapsz kölcsönt, ha be tudod bizonyítani, hogy nincs rá szükséged.

Öngyilkosság, főnév: amikor azt mondod Istennek, hogy nem rúghat ki, mert felmondasz.

Egy nemrég közölt rendőrségi felmérés szerint sokkal valószínűbb, hogy lelő egy kövér zsaru, ha futsz.

S mondá az Úr: legyen világosság! S váratá őt az ELMÜ három hónapig.

Gondoltam elolvasom Shakespeare egyik drámáját, aztán arra gondoltam, miért tenném? Ő se olvassa az enyémeket.

Végül is mi a házigazda célja, amikor bulit szervez? Ha az lenne, hogy jól érezd magad, egyszerűen átküldhetett volna némi piát pár nővel a lakásodra.

Mindenki tudja, hogyan kell gyereket nevelni, kivéve azt, akinek már van.

Az ember az egyetlen állat, amelyiknek céljai vannak a kölykeivel. Kivéve a guppikat, amelyek megeszik őket.

Szeretek játszóterekre járni, nézni, ahogy a gyerekek visongva rohangálnak. Ők nem tudják, hogy csak vaktölténnyel lövöldözök.

A barátnőm megjegyezte tegnap este az ágyban: Te egy perverz disznó vagy! Mire én: Kemény szavak ezek egy kilenc évestől!

Valószínűleg mindenki életében az a legnehezebb pillanat, amikor meg kell ölniük az egyik szerettüket, mert azt megszállta a sátán.

Ha jól értem, az oroszok inkompetensek és gonoszok. Mint a posta, csak tankokkal.

Én voltam a szomszéd gyerek képzeletbeli barátja.

Gyerekkoromban kértem istent, adjon nekem egy biciklit. Aztán rájöttem, hogy a dolgok nem így működnek, úgyhogy loptam egyet, és kértem istent, hogy bocsássa meg.

Ne mond a gyerekeidnek, hogy könnyű volt őket megszülni, mert nem fognak tisztelni. Évekig fel szoktam kelteni a lányomat, hogy: "Borzasztó sokat vajúdtam veled. Most aludj vissza szépen."

Olyan régóta nem dugtam, hogy el is felejtettem, ki kötöz ki kit.

Nagymamám kemény asszony volt. Három férjet temetett el, pedig kettő csak aludt.

Szakítottunk a barátommal. Ő meg akart házasodni, én viszont nem akartam, hogy megházasodjon.

A légvárakat neurotikusok építik, pszichotikusok laknak bennük, és anyám takarítja őket.

Szeretnék gazdag lenni. Vannak emberek, akikből a gazdagság kiöl minden emberi érzést. Na, olyan gazdag szeretnék lenni.

A feleségem apró lábak dobogását akarta hallani otthon. Vettem neki egy kutyát. Olcsóbb, és több lába van.

Új parfümöt vettem, ami mágnesként vonzza a férfiakat. "Új autó belső" a neve.

Bámulatos, hogy az a rengeteg fontos dolog, ami egy adott nap a világon történik, mindig pont belefér az újságba.

Brooke Shilds nagyon népszerű Oroszországban. A szemöldöke Brezsnyevre emlékezteti őket.

A múlt éjjel szerintem homoszexuális betörők jártak nálunk. Nem vittek el semmit, de átrendezték a bútorokat.

Az egyik barátom küldött egy képeslapot, amin a Föld volt látható az űrből fényképezve. A hátoldalára ezt írta: bárcsak itt lennél.

A kíváncsisága ölte meg a macskát, de eleinte én is a gyanúsítottak között voltam.

Van-e kávészünet a teagyárban?

Szülinapomra kaptam egy légpárásítót és egy párátlanítót. Ugyanabba a szobába tettem őket, rendezzék le egymás között.

Rákötöttem a gázpedált a féklámpámra. Azóta nem nagyon előztek meg.

Örökké szeretnék élni. Eddig ment.

Elmentem abba a múzeumba, tudod, amelyikben azoknak a szobroknak a fejei meg karjai vannak és  amelyikeknek a teste más múzeumokban van.

Könyvet írok éppen. Az oldalakat már megszámoztam.

Ha az egyik szinkronúszó megfullad, a többinek is meg kell?

A pantomimosokra csak hangtompítóval szabad lőni?

Az én evolúciós elméletem szerint Darwint adoptálták.Ha véghezviszed a lehetetlent, a főnököd felveszi a napi teendőid közé.

Magyarázd el az embereknek, hogy a profit a bevétel és a kiadás különbsége. Ettől okosabbnak fogsz látszani.

Kevés dolog tölt el akkora elégedettséggel, mint amikor látod, hogy a gyerekeidnek is tinédzserkorúvá nőnek a gyerekei. Édes a bosszú.

A világ legnagyobb felfedezéseit olyan emberek tették, akik túl hülyék voltak ahhoz, hogy megértsék, hogy az adott dolog lehetetlen.

Meglepő, hogy mennyi fiatal hülye éri meg, hogy vén hülye legyen.

A bölcsesség olyan képesség, ami segít elkerülni azokat a helyzeteket, ahol szükség lenne rá.

Ne aggódj folyton, hogy ma vége lesz a világnak. Ausztráliában pl már holnap van.

Az életemnek nincs célja, iránya vagy értelme, mégis boldog vagyok. Valamit biztos jól csinálok, de mit?

Rájöttem az élet értelmére: sodródsz az árral, amíg hozzászoksz.

Isten létezik. Úgy értem, valaki nagyon komolyan üldöz.

Az Úr nekem feladatot adott, mikor erre a világra küldött. Olyan kurvára le vagyok maradva, hogy valószínűleg örökké fogok élni.

Az univerzumban kell lennie értelmes életnek a Földön kívül. Legékesebb bizonyítéka, hogy egyik se próbálja felvenni velünk a kapcsolatot.

Mire az ember 80 éves lesz, már mindent tud, kivéve visszaemlékezni rájuk.

Tetszik nekem ez a bálna megmentősdi dolog. De hova rakom őket?

Jézus szeret. Mindenki más szerint egy lúzer vagy.

Carpe diem. Élj a májnak.

Elvis él, a hülyék meg eltemették a csávót.

A legtöbb felfedezés úgy született, hogy valaki nem követte a használati utasításokat.

Juditnak nagyon korpásodott a haja. Ezért lelőttük.

Van egy álcaruhám. Csak nem találom.

Bármilyen szar történik, azt valaki mindig megmondta előre.Takarékoskodj! Dugj lassabban.

A pénz tényleg beszél. Azt mondja: pá!

Az önző ember csak magára gondol. Az irigy másokra is.

Csak egyszer vagyunk fiatalok, utána más mentséget kell keresnünk.

Dolgozni mentem, 10 perc múlva jövök.

A szüleim annyira utáltak, hogy a szülinapi családi videókon egy másik gyerek játszott el engem.

Anyám és apám első fokon rokonok. Ezért vagyok ennyire egyforma.

Az élet néha unalmas. Na meghalni sem feltétlen szórakoztatóbb.

A pénz nem boldogít? Add nekem a tiédet!

                                                                                             
,,...a kezedet fogom s őrizem a szemedet..."

                                                                                                                                                                                    (Microsoft)

#47 Felhasználó inaktív   schonik21 

 • Senior tag
 • PipaPipaPipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 2.060
 • Csatlakozott: 2005. ápr. 20.

Elküldve: 2005. 10. 05. 15:44

 Gondolkodom, tehát vagyok. – Descartes (Cogito, ergo sum)
 A kan kutyának több vacka van. – Erasmus.
 Ez életben az emberi létből sosem fognak hiányozni a bajok. – Hobbes.
 Megzabolázni az asszony száját, a nagyszerű lelket: / héraklészi erő kell ide, hős akarat. – Owen.
 Nem lehet igazi barátság az a kapcsolat, amelynek haszon volt a szándéka. – Ernesti.
 Ha méltók akarunk lenni az "ember" névre őrizzük meg az emberiességet. – Lactantius.
 Titkos terveket ne tárd fel az asszonynak. – Borghi.
 A makacsság, mint mogorva ajtónálló, sok hasznos véleményt elriaszt. – Bacon.
 A falusi számára a rövid prédikáció és a hosszú ebéd a kedves. – Kisviczay.
 A test állapota kihat a lelki erőre. – Erasmus.
 Az egészséges test a lélek vendége, a beteg a porkolábja. – Bacon.
 Nincs igaz barátja a sűrűn kéregetőnek. – Prov.
 Magára vessen aki hiszékeny volt. – Dig. Vetus
 Más bűnét aki látja és a sajátját nem veszi észre: / másokat ő kisegít, ő maga bajba rohan. – Owen.
 Nem a ruha teszi az embert – Erasmus.
 Ne habozz elszenvedni a halált azért, akinek a kedvéért szereted az életet. – Antonius.
 Amikor a villám belecsap egy emberben, nem csupán egy embert ijeszt meg. – Broederus.
 Összesereglik a nép, ha a gazdag a sírba hanyatlik, / ám szegény a halott, szegényes a gyászi kíséret. – Seybold.
 Őszül a hajzat a sok gondtól, noha mesze az aggkor. – Domokos.
 Védve van a veszélytől az, ami mindenkinek tetszik. – Kisviczay.
 Adjatok egy garast Belizárnak. – Marian.
 Nem csalták meg azt, aki tudja, hogy megcsalták. – Kisviczay.
 A tapasztalatlanok mindig azt hiszik, hogy rászedik őket. – Dig. Vetus
 A bűnbe vezető út meredek, a visszatéréshez a becsületes élethez nem éppen könnyű. – Erasmus.
 Nehezebb feladat leszokni valamiről, mint megszokni valamit. – Kisviczay.
 Két rossz közül a kisebbet ! – Kempis.
 Az ízlésről nem kell vitatkozni. – Borghi.
 Nem menti vétket az emberi gyarlóság. – Dig. Vetus
 A mélységből kiáltok Hozzád, Uram ! – Zsoltárok.
 A kétségbeesés vagy a hadseregben, vagy a kolostorban taszít. – Kisviczay.
 Ragadj evezőt, ha cserben hagytak a szelek. – Kisviczay.
 Mindenki szívesen beszél a maga hivatásáról. – Erasmus.
 Van, amit meg kell mondani, mást ellenben el kell hallgatni. – Kisviczay.
 Amit egy állít, annyi mint egy sem állította volna. – Cserei.
 Ama nap, a harag napja – Babits.
 Az idő az ostobákat is meg szokta gyógyítani. – Kisviczay.
 Nehéz dolog pórázra szoktatni a vén kutyát. – Erasmus.
 A legnehezebb azokat összebékíteni, akik a nagyon gyors barátságtól jutottak el a kölcsönös gyűlöletig. – Erasmus.
 A halogatás kárral jár, a késlekedés veszedelemmel. – Erasmus.
 A tanuló hanyagságát a tanító buzgalma kell hogy javítsa. – Comenius.
 Oszd meg, és uralkodjál ! – Büchmann. (Devide et inperia)
 A gazdagok kifelé boldognak tűnnek, belül azonban éjjel-nappal marja őket az álnokság. – Erasmus.
 Némely gazdag noha nem tudja felhasználni a vagyonát, mégsem hagyja hogy mások élvezzék. – Erasmus.
 A gazdagság jó szolgáló, de nagyon rossz úrnő. – Bacon.
 Szólottam és megmentettem a lelkem – Tóth.
 Bórt iszik a tudós, sört a köznép, vizet a csorda. – Kisviczay.
 Idegen házban néma és süket légy. – Kisviczay.
 Nem a hozomány teszi szerencséssé a házasságot, hanem az erény. – Kisviczay.
 Édeset nem érdemel aki keserűséget nem kostól. – Kisviczay.
 Addig üsd a vasat amíg meleg. – Seybold.
Üdv: schonik.

#48 Felhasználó inaktív   gazdi 

 • kirchkálmán
 • PipaPipaPipaPipaPipa
 • Blog megtekintése
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 10.471
 • Csatlakozott: 2004. jún. 04.

Elküldve: 2005. 10. 05. 18:18

Idézet: schonik21 - Dátum: 2005. okt. 5., szerda - 16:44

...

Ez volt az első gyűjtemény-beillesztés, amit végigolvastam. :respect:
Sokról nem tudtam, hogy ki mondta. Kiváló.
Hallgatok, hogy ne rongáljam tovább a tudásom halvány látszatát. (*)

#49 Felhasználó inaktív   schonik21 

 • Senior tag
 • PipaPipaPipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 2.060
 • Csatlakozott: 2005. ápr. 20.

Elküldve: 2005. 10. 05. 18:34

Idézet: gazdi - Dátum: 2005. okt. 5., szerda - 19:18

Ez volt az első gyűjtemény-beillesztés, amit végigolvastam. :respect:
Sokról nem tudtam, hogy ki mondta. Kiváló.

Köszi. Örülök, hogy tetszik. :D
Üdv: schonik.

#50 Felhasználó inaktív   StormCaster1 

 • Tag
 • PipaPipa
 • Csoport: Fórumtag
 • Hozzászólások: 330
 • Csatlakozott: 2005. szept. 11.

Elküldve: 2005. 10. 08. 11:11

"Harminc évet töltöttem a női lélek tanulmányozásával,és ezalatt csak egy dologra nem tudtam rájönni:mit is akar egy nő valójában?" S.Freud
Az alkohol nem oldja meg semmilyen problémádat...de az ásványvíz se...:)

capturetime(human.type(LIAR))[capturetime(dog.type(CRIPPLE))]

const NumOfDogExpoInBuda = 1;


Téma megosztása:


 • (4 Oldal)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Nem indíthatsz témát.
 • A téma zárva.

1 felhasználó olvassa ezt a témát.
0 felhasználó, 1 vendég, 0 anonim felhasználó